553 مورد یافت شد:
برآورد 500,000,000 ﷼
750 دلار آمریکا
- 700,000,000 ﷼
1,049 دلار آمریکا
فروش در هشتمین دوره حراج تهران فروش در 22 دی 1396 قیمت فروش 1,100,000,000 ﷼
1,649 دلار آمریکا
علیرضا کرمی بامداد 1394 ابعاد: 100 * 200 نقاشیخط
برآورد 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
- 350,000,000 ﷼
525 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 700,000,000 ﷼
1,049 دلار آمریکا
علیرضا اسکندری بدون عنوان 1394 ابعاد: 80 * 200 نقاشیخط
برآورد 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
- 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
علی شیرازی بدون عنوان 1394 ابعاد: 180 * 230 نقاشیخط
برآورد 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
- 1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 2,600,000,000 ﷼
3,898 دلار آمریکا
علی شیرازی سوره حمد 1394 ابعاد: 200 * 200 نقاشیخط
برآورد 700,000,000 ﷼
1,049 دلار آمریکا
- 900,000,000 ﷼
1,349 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 1,100,000,000 ﷼
1,649 دلار آمریکا
ساناز البرزی پرشور 1394 ابعاد: 100 * 100 نقاشیخط
برآورد 100,000,000 ﷼
150 دلار آمریکا
- 140,000,000 ﷼
210 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 360,000,000 ﷼
540 دلار آمریکا
جلیل رسولی بنی آدم اعضای یکدیگرند 1394 ابعاد: 240 * 190 نقاشیخط
برآورد 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
- 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
فروش در نهمین دوره حراج تهران فروش در 8 تیر 1397 قیمت فروش 1,900,000,000 ﷼
2,849 دلار آمریکا
بابک رشوند نوروز 1394 ابعاد: 140 * 180 نقاشیخط
برآورد 100,000,000 ﷼
150 دلار آمریکا
- 140,000,000 ﷼
210 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 260,000,000 ﷼
390 دلار آمریکا
احمد محمدپور بدون عنوان 1394 ابعاد: 180 * 180 نقاشیخط
برآورد 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
- 350,000,000 ﷼
525 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 340,000,000 ﷼
510 دلار آمریکا
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1393 ابعاد: 175.5 * 175.5 نقاشیخط
برآورد 60,000 $ - 80,000 $ فروش در Modern & Contemporary Art فروش در 27 مهر 1395 قیمت فروش 93,750 $