553 مورد یافت شد:
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1392 ابعاد: 169.5 * 169.5 نقاشیخط
برآورد 50,000 $ - 70,000 $ فروش در Modern & Contemporary Art فروش در 28 اسفند 1395 قیمت فروش 62,500 $
محمود زنده رودی ستایش 1392 ابعاد: 120 * 120 نقاشیخط
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در هشتمین دوره حراج تهران فروش در 22 دی 1396 قیمت فروش 480,000,000 ﷼
720 دلار آمریکا
محمود زنده رودی هوس 1392 ابعاد: 150 * 200 نقاشیخط
برآورد 150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا
- 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
فروش در چهارمین دوره حراج تهران فروش در 8 خرداد 1394 قیمت فروش 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
محمد احصایی رقص آبی 1392 ابعاد: 204 * 292 نقاشیخط
برآورد 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
- 6,000,000,000 ﷼
8,996 دلار آمریکا
فروش در پنجمین دوره حراج تهران فروش در 7 خرداد 1395 قیمت فروش 10,000,000,000 ﷼
14,993 دلار آمریکا
محمد احصایی بدون عنوان 1392 ابعاد: 240 * 165 نقاشیخط
برآورد 5,000,000,000 ﷼
7,496 دلار آمریکا
- 7,000,000,000 ﷼
10,495 دلار آمریکا
فروش در هفتمین دوره حراج تهران فروش در 16 تیر 1396 قیمت فروش 7,000,000,000 ﷼
10,495 دلار آمریکا
محمد احصایی مهر 1392 ابعاد: 226 * 167 نقاشیخط
برآورد 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
- 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
فروش در چهارمین دوره حراج تهران فروش در 8 خرداد 1394 قیمت فروش 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
فریدون امیدی بدون عنوان 1392 ابعاد: 170 * 170 نقاشیخط
برآورد 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
- 350,000,000 ﷼
525 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 320,000,000 ﷼
480 دلار آمریکا
برآورد 5,000 £
8,065 دلار آمریکا
- 7,000 £
11,290 دلار آمریکا
فروش در Islamic and Indian Art فروش در 15 مهر 1393 قیمت فروش 11,000 £
17,742 دلار آمریکا
عین الدین صادق زاده عشق 1392 ابعاد: 200 * 200 نقاشیخط
برآورد 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
- 1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 1,800,000,000 ﷼
2,699 دلار آمریکا
عنایت الله نظری نوری با تو در امواج 1392 ابعاد: 143 * 200 نقاشیخط
برآورد 150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا
- 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
فروش در هشتمین دوره حراج تهران فروش در 22 دی 1396 قیمت فروش 280,000,000 ﷼
420 دلار آمریکا