553 مورد یافت شد:
علی شیرازی بدون عنوان 1392 ابعاد: 180 * 180 نقاشیخط
برآورد 11,000 £
16,418 دلار آمریکا
- 15,000 £
22,388 دلار آمریکا
فروش در A Century of Iraqi Art and Modern and Contemporary Middle Eastern Art فروش در 31 فروردین 1394 قیمت فروش 25,000 £
37,313 دلار آمریکا
علی شیرازی بدون عنوان 1392 ابعاد: 160 * 260 نقاشیخط
برآورد 500,000,000 ﷼
750 دلار آمریکا
- 700,000,000 ﷼
1,049 دلار آمریکا
فروش در چهارمین دوره حراج تهران فروش در 8 خرداد 1394 قیمت فروش 500,000,000 ﷼
750 دلار آمریکا
صداقت جباری بدون عنوان 1392 ابعاد: 150 * 200 نقاشیخط
برآورد 1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
- 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
فروش در چهارمین دوره حراج تهران فروش در 8 خرداد 1394 قیمت فروش 1,400,000,000 ﷼
2,099 دلار آمریکا
رضا رینه ای از مجموعه جاده ابریشم 1392 ابعاد: 234 * 168 نقاشیخط
برآورد 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
- 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
بهرام حنفی بدون عنوان 1392 ابعاد: 140 * 190 نقاشیخط
برآورد 120,000,000 ﷼
180 دلار آمریکا
- 160,000,000 ﷼
240 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 240,000,000 ﷼
360 دلار آمریکا
احمد آریامنش از مجموعه زیر چرخ کبود 1392 ابعاد: 120 * 120 نقاشیخط
برآورد 50,000,000 ﷼
75 دلار آمریکا
- 70,000,000 ﷼
105 دلار آمریکا
فروش در چهارمین دوره حراج تهران فروش در 8 خرداد 1394 قیمت فروش 120,000,000 ﷼
180 دلار آمریکا
هادی روشن ضمیر بدون عنوان 1391 ابعاد: 170 * 170 نقاشیخط
برآورد 100,000,000 ﷼
150 دلار آمریکا
- 140,000,000 ﷼
210 دلار آمریکا
فروش در چهارمین دوره حراج تهران فروش در 8 خرداد 1394 قیمت فروش 150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا
هادی روشن ضمیر رویش 1391 ابعاد: 185 * 185 نقاشیخط
برآورد 60,000,000 ﷼
90 دلار آمریکا
- 80,000,000 ﷼
120 دلار آمریکا
فروش در دومین دوره حراج تهران فروش در 7 خرداد 1392 قیمت فروش 130,000,000 ﷼
195 دلار آمریکا
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1391 ابعاد: 199.5 * 200.5 نقاشیخط
برآورد 60,000 $ - 80,000 $ فروش در Modern & Contemporary Arab, Iranian & Turkish Art Including Masterpieces from The Pharos Art Collection & From The Maath Alousi Collection فروش در 28 اسفند 1392 قیمت فروش 135,750 $
نصرالله افجه ای BLUE WAVE 1391 ابعاد: 200.5 * 130.9 نقاشیخط
برآورد 70,000 $ - 100,000 $ فروش در Contemporary Art / Doha فروش در 21 مهر 1393 قیمت فروش 87,500 $