553 مورد یافت شد:
محمد بزرگی اورنگ 1391 ابعاد: 150 * 202 نقاشیخط
برآورد 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
- 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
محمد احصایی Mohabbat (Affection) 1391 ابعاد: 143 * 143 نقاشیخط
برآورد 150,000 $ - 200,000 $ فروش در Modern & Contemporary Art فروش در 28 مهر 1394 قیمت فروش 185,000 $
محمد احصایی حقیقت چیست؟ 1391 ابعاد: 122 * 183 نقاشیخط
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در سومین دوره حراج تهران فروش در 9 خرداد 1393 قیمت فروش 3,600,000,000 ﷼
5,397 دلار آمریکا
محمد احصایی محبت 1391 ابعاد: 113 * 150 نقاشیخط
برآورد 2,500,000,000 ﷼
3,748 دلار آمریکا
- 3,500,000,000 ﷼
5,247 دلار آمریکا
فروش در سومین دوره حراج تهران فروش در 9 خرداد 1393 قیمت فروش 5,800,000,000 ﷼
8,696 دلار آمریکا
عین الدین صادق زاده بدون عنوان 1391 ابعاد: 150 * 250 نقاشیخط
برآورد 5,000 £
8,333 دلار آمریکا
- 10,000 £
16,667 دلار آمریکا
فروش در Islamic and Indian Art فروش در 19 فروردین 1393 قیمت فروش 4,500 £
7,500 دلار آمریکا
عنایت الله نظری نوری ایران من سلام 1391 ابعاد: 160 * 160 نقاشیخط
برآورد 60,000,000 ﷼
90 دلار آمریکا
- 80,000,000 ﷼
120 دلار آمریکا
فروش در سومین دوره حراج تهران فروش در 9 خرداد 1393 قیمت فروش 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
علی شیرازی بدون عنوان 1391 ابعاد: 170 * 250 نقاشیخط
برآورد 20,000 $ - 25,000 $ فروش در Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art فروش در 29 مهر 1393 قیمت فروش 35,000 $
علی شیرازی بدون عنوان 1391 ابعاد: 200 * 180 نقاشیخط
برآورد 11,000 £
17,742 دلار آمریکا
- 17,000 £
27,419 دلار آمریکا
فروش در Islamic and Indian Art فروش در 15 مهر 1393 قیمت فروش 11,000 £
17,742 دلار آمریکا
علی شیرازی بدون عنوان 1391 ابعاد: 180 * 180 نقاشیخط
برآورد 8,000 $ - 12,000 $ فروش در Middle Eastern Modern & Contemporary Art فروش در 3 فروردین 1398 قیمت فروش 15,000 $
علی شیرازی بدون عنوان 1391 ابعاد: 150 * 150 نقاشیخط
برآورد 10,000 £
12,821 دلار آمریکا
- 12,000 £
15,385 دلار آمریکا
فروش در Modern and Contemporary Middle Eastern Art فروش در 6 اردیبهشت 1396 قیمت فروش 11,000 £
14,103 دلار آمریکا