553 مورد یافت شد:
علی شیرازی بدون عنوان 1391 ابعاد: 90 * 90 نقاشیخط
برآورد 1,500 $ - 2,500 $ فروش در The Young Collectors Auction فروش در 22 اردیبهشت 1394 قیمت فروش 3,600 $
علی شیرازی بدون عنوان 1391 ابعاد: 200 * 200 نقاشیخط
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در سومین دوره حراج تهران فروش در 9 خرداد 1393 قیمت فروش 1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
عذرا عقیقیی بخشایشی بدون عنوان 1391 ابعاد: 200 * 200 نقاشیخط
برآورد 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
- 1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 2,800,000,000 ﷼
4,198 دلار آمریکا
صداقت جباری از مجموعه راز نهان 1391 ابعاد: 150 * 200 نقاشیخط
برآورد 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
- 1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
فروش در سومین دوره حراج تهران فروش در 9 خرداد 1393 قیمت فروش 2,200,000,000 ﷼
3,298 دلار آمریکا
رضا رینه ای وضعیت 1391 ابعاد: 168 * 177 نقاشیخط
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در هشتمین دوره حراج تهران فروش در 22 دی 1396 قیمت فروش 380,000,000 ﷼
570 دلار آمریکا
رضا رینه ای بدون عنوان 1391 ابعاد: 166 * 164 نقاشیخط
برآورد 150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا
- 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
فروش در سومین دوره حراج تهران فروش در 9 خرداد 1393 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
برآورد 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
- 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
فروش در سومین دوره حراج تهران فروش در 9 خرداد 1393 قیمت فروش 500,000,000 ﷼
750 دلار آمریکا
نصرالله افجه ای ESHGH (LOVE) 1390 ابعاد: 160 * 160.3 نقاشیخط
برآورد 40,000 $ - 60,000 $ فروش در Contemporary Art/Doha فروش در 2 اردیبهشت 1392 قیمت فروش 87,500 $
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1390 ابعاد: 90 * 90 نقاشیخط
برآورد 10,000 £
14,925 دلار آمریکا
- 15,000 £
22,388 دلار آمریکا
فروش در A Century of Iraqi Art and Modern and Contemporary Middle Eastern Art فروش در 31 فروردین 1394 فروخته نشده
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1390 ابعاد: 140 * 194 نقاشیخط
برآورد 2,500,000,000 ﷼
3,748 دلار آمریکا
- 3,500,000,000 ﷼
5,247 دلار آمریکا
فروش در هفتمین دوره حراج تهران فروش در 16 تیر 1396 قیمت فروش 3,400,000,000 ﷼
5,097 دلار آمریکا