554 مورد یافت شد:
شماره لت #71 (فروخته شده)
archival print on cotton paper, n. 1/25، archival print on cotton paper, n. 2/25
90 * 90
برآورد
1,500 $
-
2,500 $
قیمت فروش
3,600 $
80% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 اردیبهشت 1394

شماره لت #82 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 200
برآورد
300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
243% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393

شماره لت #2 (فروخته شده)
مرکب روی بوم
200 * 200
برآورد
800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
-
1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000 ﷼
4,198 دلار آمریکا
180% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397

شماره لت #80 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
150 * 200
برآورد
1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
-
1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000 ﷼
3,298 دلار آمریکا
76% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393

شماره لت #5 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
168 * 177
برآورد
300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000 ﷼
570 دلار آمریکا
9% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #6 (فروخته شده)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
166 * 164
برآورد
150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا
-
200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
243% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393

اکریلیک روی بوم
204 * 207
برآورد
200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
-
250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000 ﷼
750 دلار آمریکا
123% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393

شماره لت #41 (فروخته شده)
acrylic and ink on canvas
160 * 160.3
امضاء شده
برآورد
40,000 $
-
60,000 $
قیمت فروش
87,500 $
75% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392

شماره لت #95 (فروخته نشده)
ink on canvas
90 * 90
برآورد
10,000 £
14,925 دلار آمریکا
-
15,000 £
22,388 دلار آمریکا
تاریخ حراج
31 فروردین 1394

شماره لت #22 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
140 * 194
برآورد
2,500,000,000 ﷼
3,748 دلار آمریکا
-
3,500,000,000 ﷼
5,247 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000 ﷼
5,097 دلار آمریکا
14% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396