1848 نتیجه
فیلترها (1)
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #44 (فروخته شده)
ink and graphite on paper
78 * 164
امضاء شده
برآورد
60,000 £
78,947 دلار آمریکا
-
80,000 £
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
52,920 £
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #208 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم قرمز
112 * 73.7
امضاء شده
برآورد
2,000 $
-
4,000 $
قیمت فروش
2,500 $
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 بهمن 1398

شماره لت #231 (فروخته شده)
ویدئو پروجکشن و اکریلیک روی بوم
226 * 126.7
امضاء شده
برآورد
15,000 £
18,987 دلار آمریکا
-
20,000 £
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000 £
18,987 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
25 تیر 1399

شماره لت #72 (فروخته شده)
acrylic on canvas
125 * 150
برآورد
2,000 £
2,632 دلار آمریکا
-
3,000 £
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,530 £
2,013 دلار آمریکا
38.8% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 مرداد 1399

شماره لت #107 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
295 * 120 * 97
برآورد
400,000,000 ﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #100 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
200 * 150
برآورد
3,000,000,000 ﷼
22,108 دلار آمریکا
-
4,000,000,000 ﷼
29,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000 ﷼
33,898 دلار آمریکا
31.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #15 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
180 * 250
برآورد
400,000,000 ﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000 ﷼
7,369 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #90 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
160 * 200
برآورد
300,000,000 ﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
71.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #14 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
برآورد
300,000,000 ﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000 ﷼
5,895 دلار آمریکا
128.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #97 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
150 * 250
برآورد
1,200,000,000 ﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000 ﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000 ﷼
20,634 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398