آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
136 * 160
برآورد
€30,000
36,559 دلار آمریکا
-
€40,000
48,745 دلار آمریکا
قیمت فروش
€37,500
45,698 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
Ketterer Kunst - 29 خرداد 1400

شماره اثر #153 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
54 * 73
برآورد
€3,000
3,651 دلار آمریکا
-
€4,000
4,869 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,000
2,434 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 27 خرداد 1400

شماره اثر #154 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
54 * 73
برآورد
€3,000
3,651 دلار آمریکا
-
€4,000
4,869 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,000
3,651 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 27 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
72 * 49
برآورد
€20,000
24,343 دلار آمریکا
-
€30,000
36,514 دلار آمریکا
قیمت فروش
€18,000
21,908 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 27 خرداد 1400

کاهگل و اکریلیک روی بوم
71 * 56.5
برآورد
€15,000
18,279 دلار آمریکا
-
€20,000
24,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
Van Ham - 26 خرداد 1400

اکریلیک و میکس مدیا روی بوم
147.3 * 167.6
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$0
100%
تاریخ حراج
هِفِل - 26 خرداد 1400

100 * 60
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,700
2,072 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
80 * 80
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #63 (در انتظار)
اکریلیک روی بوم
100 * 150
برآورد
€8,000
9,750 دلار آمریکا
-
€10,000
12,188 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

ترکیب مواد روی بوم
89.5 * 219
برآورد
€20,000
24,375 دلار آمریکا
-
€25,000
30,469 دلار آمریکا
قیمت فروش
€20,000
24,375 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400