آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
202 * 187
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

رنگ روغن روی بوم
224 * 199
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$112,500
40.625%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

mixed media on linen، paper collage and ink on canvas
177.8 * 195.6
برآورد
£70,000
89,744 دلار آمریکا
-
£100,000
128,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£87,500
112,179 دلار آمریکا
2.941%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1397

اکریلیک روی بوم
230 * 160
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
110,876 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396

oil, tar, gold and silver pigment on canvas، رنگ روغن، قیر، طلا، نقره، رنگ روی بوم
184.1 * 200.3
برآورد
£12,000
14,634 دلار آمریکا
-
£18,000
21,951 دلار آمریکا
قیمت فروش
£75,000
91,463 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395

ترکیب‌مواد روی آلومینیوم کشیده شده روی بوم، oil on aluminium laid on canvas
230 * 200
برآورد
3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
115,141 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,500,000,000﷼
129,534 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395

رنگ روغن روی بوم
233 * 185
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$112,500
60.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394

شماره اثر #117 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
180 * 165
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
108,108 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394

رنگ‌روغن، براق‌کننده و طلا چسبانی روی بوم
250 * 190
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
108,108 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394

a pair: oil and encaustic on canvas
178.8 * 220
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$100,000
66.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 29 مهر 1393