676 نتیجه
فیلترها (1)
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #94 (فروخته شده)
c-print
111 * 156
امضاء شده 2/10
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #98 (فروخته شده)
چاپ عکس روی کاغذ عکاسی )دیازک(
110 * 190.5
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #46 (فروخته شده)
چاپ ديجيتال روي بوم
105 * 160
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #16 (فروخته شده)
پرینت دیجیتال روی بوم
90 * 140
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

چاپ روی بوم
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
13,716 دلار آمریکا
144.444% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #36 (فروخته شده)
چاپ عکس روی فلز )کرومالوکس(
71 * 200
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #48 (فروخته شده)
چاپ روی کاغذ
100 * 150
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
3,242 دلار آمریکا
25.714% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #114 (فروخته نشده)
چاپ روی کاغذ عکاسی
132 * 180
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
تاریخ حراج
3 دی 1395

چاپ عکس روی بوم
250 * 146
برآورد
700,000,000﷼
21,021 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,526 دلار آمریکا
6.25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394

شماره لت #28 (فروخته شده)
graphite, black and red ink and paper collage on printed book, extensively drawn, annotated, painted and collaged by the artist on 39 pages
31.1 * 22.2 * 2.5
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$17,000
183.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 آذر 1393