318 مورد یافت شد:
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 3,400,000,000 ﷼
5,097 دلار آمریکا
مجتبی رمزی بدون عنوان 1397 ابعاد: 75 * 105 * 85 مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
- 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 950,000,000 ﷼
1,424 دلار آمریکا
منیر فرمانفرماییان بدون عنوان 1396 ابعاد: 90 * 180 مجسمه
برآورد 30,000,000,000 ﷼
44,978 دلار آمریکا
- 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 650,000,000 ﷼
975 دلار آمریکا
محمد حسین غلامزاده عشق 1396 ابعاد: 77 * 91 * 229 مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
- 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 1,300,000,000 ﷼
1,949 دلار آمریکا
محمد حسین عماد جفت 1396 ابعاد: مجسمه
برآورد 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
- 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 3,200,000,000 ﷼
4,798 دلار آمریکا
برآورد 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
- 1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 1,700,000,000 ﷼
2,549 دلار آمریکا
فاطمه امدادیان بدون عنوان 1396 ابعاد: 50 * 19 * 7 مجسمه
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 650,000,000 ﷼
975 دلار آمریکا
علیرضا معصومی رئیس 1396 ابعاد: 110 * 110 * 200 مجسمه
برآورد 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
- 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 550,000,000 ﷼
825 دلار آمریکا
پویا آریان پور شاهد سرخ 1396 ابعاد: 70 * 180 * 150 مجسمه
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 5,500,000,000 ﷼
8,246 دلار آمریکا