31 نتیجه
فیلترها (1)
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #53 (فروخته شده)
116 * 76
امضاء شده
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #15 (فروخته شده)
گواش روی مقوا
78 * 147
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
116,156 دلار آمریکا
25.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396

acrylic and goldleaf on cardboard
75 * 55
امضاء شده
برآورد
£16,000
26,667 دلار آمریکا
-
£20,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
45,833 دلار آمریکا
52.778% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 فروردین 1393

گواش روی مقوا، گواش روی مقوا
برآورد
1,800,000,000﷼
54,979 دلار آمریکا
-
2,500,000,000﷼
76,359 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
116,066 دلار آمریکا
76.744% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393

گواش و ورق‌طلا روی مقوا
برآورد
2,500,000,000﷼
71,963 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
100,748 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
143,926 دلار آمریکا
66.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395

گواش روی مقوا، گواش روی مقوا
برآورد
4,000,000,000﷼
90,498 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
135,747 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
99,548 دلار آمریکا
12% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #29 (فروخته شده)
گواش و ورق طلا روی مقوا
78 * 58
برآورد
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
90,090 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
165,165 دلار آمریکا
120% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394

گواش روی مقوا
114 * 75
امضاء شده
برآورد
7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
66,323 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
6.25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #165 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
200 * 140
امضاء شده
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$36,000
0%
تاریخ حراج
19 مهر 1389

شماره لت #48 (فروخته شده)
diptych: oil on canvas
199 * 138
امضاء شده
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$104,500
74.167% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
30 فروردین 1390