آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
مرکب روی مقوا
63 * 44
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

شماره اثر #144 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
137 * 67.3
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$1,600
60%
تاریخ حراج
کلارک - 20 مهر 1399

ترکیب مواد روی مقوا
94 * 79
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

ترکیب مواد روی مقوا
70 * 50
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394

شماره اثر #727 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی مقوا
70 * 50
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 خرداد 1394