مرتب سازی بر اساس
شماره لت #43 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی تخته
314 * 155
امضاء شده
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
50% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #58 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی تخته
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #53 (فروخته شده)
ترکیب‌مواد روی تخته
برآورد
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
3,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
53.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397