67 مورد یافت شد:
شماره لت #64 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
50 * 70
برآورد
1,800,000,000 ﷼
2,699 دلار آمریکا
-
2,500,000,000 ﷼
3,748 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000 ﷼
2,549 دلار آمریکا
20.93% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394

شماره لت #15 (فروخته شده)
tempera and collage on cardboard
39 * 28.3
برآورد
6,000 £
8,451 دلار آمریکا
-
8,000 £
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500 £
10,563 دلار آمریکا
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397

شماره لت #16 (فروخته شده)
silkscreen on paper, a.p.
43 * 50.5
امضاء شده
برآورد
2,500 £
3,049 دلار آمریکا
-
3,000 £
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,750 £
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395

شماره لت #24 (فروخته شده)
oil on canvas
50 * 70
امضاء شده
برآورد
40,000 £
51,948 دلار آمریکا
-
50,000 £
64,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000 £
129,870 دلار آمریکا
122.222% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1397

شماره لت #18 (فروخته شده)
watercolour, oil and collage on paper
40 * 30
امضاء شده
برآورد
10,000 £
14,085 دلار آمریکا
-
15,000 £
21,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,500 £
17,606 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397

شماره لت #210 (فروخته شده)
ink, crayon
23 * 33
امضاء شده
برآورد
3,000 €
3,371 دلار آمریکا
-
4,000 €
4,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000 €
3,371 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1394

شماره لت #19 (فروخته شده)
charcoal on paper
47 * 32.5
امضاء شده
برآورد
2,500 £
3,049 دلار آمریکا
-
3,000 £
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,750 £
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395

شماره لت #36 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
58 * 92
امضاء شده
برآورد
35,000 £
46,053 دلار آمریکا
-
45,000 £
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
252,000 £
331,579 دلار آمریکا
530% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399

شماره لت #23 (فروخته شده)
oil on canvas
80 * 100
امضاء شده
برآورد
80,000 £
103,896 دلار آمریکا
-
120,000 £
155,844 دلار آمریکا
قیمت فروش
162,500 £
211,039 دلار آمریکا
62.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1397

شماره لت #211 (فروخته شده)
crayon
17 * 24.5
امضاء شده
برآورد
2,000 €
2,247 دلار آمریکا
-
3,000 €
3,371 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,500 €
5,056 دلار آمریکا
80% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1394