2 مورد یافت شد:
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 2,800,000,000 ﷼
4,198 دلار آمریکا
برآورد 150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا
- 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 650,000,000 ﷼
975 دلار آمریکا