آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
لیتوگرافی سیاه روی کاغذ بافته‌شده
55.5 * 76
برآورد
€1,000
1,219 دلار آمریکا
-
€1,500
1,828 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #57 (فروخته نشده)
اسکرین‌پرینت رنگی روی ولوم
55 * 75
57/150
برآورد
€800
975 دلار آمریکا
-
€1,200
1,463 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #56 (فروخته نشده)
چاپ سیلک‌اسکرین رنگی روی ولوم
52 * 66
109/150
برآورد
€1,000
1,219 دلار آمریکا
-
€2,000
2,438 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #58 (فروخته نشده)
جوهر مشکی، جوهر طلایی و گواش روی کاغذ
38 * 53
برآورد
€8,000
9,750 دلار آمریکا
-
€12,000
14,625 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

لیتوگرافی
75 * 56
برآورد
€800
975 دلار آمریکا
-
€1,000
1,219 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم
116 * 150
برآورد
€70,000
85,533 دلار آمریکا
-
€100,000
122,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
€88,200
107,771 دلار آمریکا
3.765%
تاریخ حراج
ساتبیز - 13 خرداد 1400

شماره اثر #74 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
88.5 * 146
برآورد
€70,000
85,533 دلار آمریکا
-
€100,000
122,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
€62,500
76,369 دلار آمریکا
26.471%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم، قاب شده
134 * 150
برآورد
£90,000
125,804 دلار آمریکا
-
£120,000
167,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
£162,750
227,495 دلار آمریکا
55%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم
75 * 100
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
-
€4,000
4,888 دلار آمریکا
قیمت فروش
€17,490
21,371 دلار آمریکا
399.714%
تاریخ حراج
بلیندارته - 6 خرداد 1400

لیتوگرافی
55 * 75
30/50
برآورد
€2,500
2,968 دلار آمریکا
-
€3,500
4,155 دلار آمریکا
تاریخ حراج
خانه حراج رُسینی - 3 فروردین 1400