225 مورد یافت شد:
شماره لت #172 (فروخته شده)
acrylic, metallic and mineral pigments and casein on canvas
213 * 196
امضاء شده
برآورد
80,000 $
-
120,000 $
قیمت فروش
99,750 $
0%
تاریخ حراج
28 اسفند 1392

شماره لت #579 (فروخته شده)
oil on canvas
154 * 145
امضاء شده
برآورد
50,000 $
-
70,000 $
قیمت فروش
56,250 $
6% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1394

شماره لت #31 (فروخته شده)
acrylic and iridescent paint on canvas
152 * 150
امضاء شده
برآورد
40,000 £
51,282 دلار آمریکا
-
60,000 £
76,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000 £
76,923 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397

شماره لت #548 (فروخته نشده)
acrylic on canvas
80 * 49
امضاء شده
برآورد
10,000 £
16,129 دلار آمریکا
-
15,000 £
24,194 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
15 مهر 1393

شماره لت #111 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
77 * 90
برآورد
2,500,000,000 ﷼
3,748 دلار آمریکا
-
3,500,000,000 ﷼
5,247 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000 ﷼
3,898 دلار آمریکا
13% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #103 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
116 * 102
برآورد
3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
-
4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000 ﷼
5,397 دلار آمریکا
3% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #564 (فروخته نشده)
mixed media and paper collage on canvas laid down on canvas
58 * 60
امضاء شده
برآورد
7,000 €
8,974 دلار آمریکا
-
9,000 €
11,538 دلار آمریکا
تاریخ حراج
28 اردیبهشت 1392

شماره لت #212 (فروخته شده)
mixed media, collage on canvas
57 * 59
امضاء شده
برآورد
4,000 €
5,556 دلار آمریکا
-
5,000 €
6,944 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,100 €
15,417 دلار آمریکا
147% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 اردیبهشت 1393

شماره لت #178 (فروخته شده)
gouache, silver paint and collage on canvas
54 * 47
امضاء شده
برآورد
2,000 €
2,740 دلار آمریکا
-
3,000 €
4,110 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200 €
4,384 دلار آمریکا
28% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 آبان 1389

شماره لت #107 (فروخته نشده)
acrylic and watercolour on canvas
74 * 120
امضاء شده
برآورد
80,000 $
-
120,000 $
تاریخ حراج
4 آذر 1387