مرتب سازی بر اساس
چاپ دیجیتال روی بوم
210 * 140
2/2
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

دیجیتال آرت
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

چاپ روی بوم
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
13,716 دلار آمریکا
144.444%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395

چاپ ديجيتال روي بوم
220 * 120
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,875
11,089 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393

دیجیتال آرت
87 * 120
برآورد
120,000,000﷼
3,665 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,887 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
328.571%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393

چاپ ديجيتال روي بوم
220 * 120
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392

چاپ ديجيتال روي بوم
120 * 90
برآورد
50,000,000﷼
1,548 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
2,167 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
4,025 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

عکس روی بوم
120 * 99
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$12,500
78.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388