مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #28 (فروخته شده)
ترکیب مواد
80 * 150
برآورد
£15,000
17,849 دلار آمریکا
-
£20,000
23,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,710
12,744 دلار آمریکا
38.8%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 فروردین 1400

شماره اثر #59 (فروخته نشده)
wooden rifles, wood, steel and mixed media 
53 * 117 * 17
برآورد
£20,000
25,641 دلار آمریکا
-
£30,000
38,462 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 30 مهر 1398

شماره اثر #125 (فروخته شده)
کت نظامی، سکه و نخ‌های طلا
برآورد
€15,000
19,481 دلار آمریکا
-
€20,000
25,974 دلار آمریکا
قیمت فروش
€17,500
22,727 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391