مرتب سازی بر اساس
شماره لت #9 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
151 * 101
امضاء شده
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
25,093 دلار آمریکا
8.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #74 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم، acrylic on canvas
91 * 91
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£18,000
23,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
0.413% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1398

شماره لت #15 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
91 * 91
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398

شماره لت #101 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم، oil on canvas
135 * 167
امضاء شده
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$22,500
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 اردیبهشت 1388

شماره لت #343 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم، oil on canvas
153 * 156
امضاء شده
برآورد
£10,000
16,393 دلار آمریکا
-
£15,000
24,590 دلار آمریکا
تاریخ حراج
24 مهر 1388

شماره لت #77 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم، oil on canvas
153 * 156
امضاء شده
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,750
28,846 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
15 مهر 1394

شماره لت #132 (فروخته نشده)
ترکیب مواد روی بوم، Mixed media on canvas
96 * 137
امضاء شده
برآورد
$5,990
-
$8,005
تاریخ حراج
1 آبان 1391

شماره لت #20 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
122 * 122
برآورد
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
24,024 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
42,042 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394

شماره لت #24 (فروخته شده)
ترکیب‌مواد روی بوم
90 * 90
برآورد
800,000,000﷼
23,028 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
34,542 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
25,907 دلار آمریکا
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395

شماره لت #59 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم، oil on canvas
امضاء شده
برآورد
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
12% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396