آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #321 (فروخته شده)
سیلور پرینت ژلاتینی
96.5 * 43.5
1/5
برآورد
€6,000
8,428 دلار آمریکا
-
€8,000
11,238 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,125
11,413 دلار آمریکا
16.071%
تاریخ حراج
کریستیز - 23 اردیبهشت 1400

Vintage gelatin silver print
57 * 35.5
برآورد
€3,000
3,649 دلار آمریکا
-
€4,000
4,865 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,487 دلار آمریکا
122.857%
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 21 اردیبهشت 1400

Period silver print
56.4 * 38
برآورد
€5,000
6,081 دلار آمریکا
-
€7,000
8,514 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,400
12,649 دلار آمریکا
73.333%
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 21 اردیبهشت 1400

خوش‌نویسی و رنگ‌آمیزی روی چاپ سیلور ژلاتینی، خوش‌نویسی و رنگ‌آمیزی روی چاپ سیلور ژلاتینی
20 * 25
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$0
100%
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 16 اردیبهشت 1400

شماره اثر #300 (فروخته شده)
نمک، چاپ سیلور و جوهر، نمک‌چاپ سیلور و جوهر
110 * 155
1/3
برآورد
€25,000
30,124 دلار آمریکا
-
€45,000
54,223 دلار آمریکا
قیمت فروش
€35,960
43,331 دلار آمریکا
2.743%
تاریخ حراج
آسته بوتو - 31 فروردین 1400

chromogenic print
33.5 * 49.5
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$0
100%
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 26 فروردین 1400

شماره اثر #112 (فروخته شده)
سیلور پرینت ژلاتینی
60 * 49.5
AP 3/11
برآورد
£4,000
4,760 دلار آمریکا
-
£6,000
7,139 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,048
7,197 دلار آمریکا
20.96%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 فروردین 1400

سی‌پرینت
165 * 103
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$0
100%
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 5 فروردین 1400

سیلور پرینت ژلاتینی
160 * 129.5
5/5
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$0
100%
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 5 فروردین 1400

سیلور پرینت ژلاتینی
176 * 114.3
AP 1/2
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$0
100%
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 5 فروردین 1400