44 مورد یافت شد:
شماره لت #133 (فروخته شده)
مرکب روي پوست
70 * 70
برآورد
80,000,000 ﷼
120 دلار آمریکا
-
120,000,000 ﷼
180 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000 ﷼
112 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391

شماره لت #49 (فروخته شده)
oil on canvas
87 * 77
امضاء شده
برآورد
8,000 £
11,765 دلار آمریکا
-
12,000 £
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,500 £
13,971 دلار آمریکا
5% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 خرداد 1389

شماره لت #19 (فروخته شده)
oil and gold-leaf on canvas
179.5 * 180.3
امضاء شده
برآورد
20,000 $
-
30,000 $
قیمت فروش
28,750 $
15% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
25 آذر 1389

شماره لت #5 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
120 * 96
برآورد
3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
-
4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000 ﷼
6,597 دلار آمریکا
25.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398

شماره لت #101 (فروخته شده)
ink, acrylic on canvas
100 * 70
امضاء شده
برآورد
3,500 €
5,000 دلار آمریکا
-
4,500 €
6,429 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000 €
7,143 دلار آمریکا
25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 آذر 1387

شماره لت #101 (فروخته شده)
ink on parchment
60 * 60
امضاء شده
برآورد
8,000 $
-
12,000 $
قیمت فروش
16,250 $
62.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1387

شماره لت #13 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
118 * 116
برآورد
4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
-
6,000,000,000 ﷼
8,996 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000 ﷼
6,297 دلار آمریکا
16% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #25 (فروخته شده)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
103 * 137
برآورد
1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
-
1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000 ﷼
5,097 دلار آمریکا
172% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397

شماره لت #38 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی کاغذ چسبانده شده روی بوم
80 * 100
برآورد
2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
-
3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000 ﷼
3,298 دلار آمریکا
12% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398

شماره لت #156 (فروخته شده)
oil, gold paint and ink on canvas
107 * 130
امضاء شده
برآورد
14,000 $
-
18,000 $
قیمت فروش
17,500 $
9.375% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 آبان 1388