آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم، قاب شده
70 * 70
برآورد
£5,000
6,989 دلار آمریکا
-
£7,000
9,785 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,911 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
106 * 70
برآورد
£2,500
3,495 دلار آمریکا
-
£3,500
4,892 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,693 دلار آمریکا
155%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

ترکیب مواد روی بوم
35 * 45
برآورد
Fr.5,000
5,504 دلار آمریکا
-
Fr.0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
دوبیاشوفسکی - 17 اردیبهشت 1400

آفست لیتوگراف روی کاغذ
90.5 * 45
برآورد
£250
345 دلار آمریکا
-
£350
483 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

شماره اثر - (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
93 * 63
برآورد
£4,000
5,479 دلار آمریکا
-
£6,000
8,219 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,640
24,164 دلار آمریکا
252.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400

ترکیب مواد روی بوم
144 * 140
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
50,185 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

شماره اثر #12 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
54 * 54
برآورد
850,000,000﷼
3,302 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,496 دلار آمریکا
26.531%
تاریخ حراج
آرتیبیشن - 12 دی 1399

شماره اثر #54 (فروخته شده)
ink, parchment, metal locks, chains, stamps, and copper panels laid on canvas, framed
70 * 100
برآورد
£2,500
3,333 دلار آمریکا
-
£3,500
4,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,012
9,349 دلار آمریکا
133.733%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399

ink, gouache paint and pencil on vellum
58 * 55.9
برآورد
£800
1,039 دلار آمریکا
-
£1,200
1,558 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,250
2,922 دلار آمریکا
125%
تاریخ حراج
چیسویک - 8 آبان 1399

رنگ روغن روی بوم
80 * 60
برآورد
£3,000
3,947 دلار آمریکا
-
£4,000
5,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,120
19,895 دلار آمریکا
332%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399