مرتب سازی بر اساس
چاپ دیجیتال روی بوم
42.9 * 27.6
برآورد
€500
603 دلار آمریکا
-
€800
965 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
617 دلار آمریکا
21.231%
تاریخ حراج
Finarte - 15 اردیبهشت 1400

70 * 50
برآورد
€400
481 دلار آمریکا
-
€500
601 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 2 اردیبهشت 1400

چاپ دیجیتال روی بوم
110 * 70
برآورد
€500
611 دلار آمریکا
-
€800
978 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Finarte - 27 اسفند 1399