مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
143 * 200
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
280,000,000﷼
6,335 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

مرکب روی بوم
160 * 160
برآورد
60,000,000﷼
1,833 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
9,163 دلار آمریکا
328.571%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393

مرکب روی بوم
71 * 135
برآورد
30,000,000﷼
813 دلار آمریکا
-
50,000,000﷼
1,355 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
5,420 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392