مرتب سازی بر اساس
اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
95 * 95
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399

شماره لت #67 (فروخته شده)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
202 * 187
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #18 (فروخته نشده)
acrylic, embroidery, plastic pearls, crystals,glitter and glaze on canvas, mounted on board
200 * 260
برآورد
£220,000
289,474 دلار آمریکا
-
£280,000
368,421 دلار آمریکا
تاریخ حراج
21 آبان 1399

شماره لت #30 (فروخته نشده)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
150 * 180
برآورد
£75,000
98,684 دلار آمریکا
-
£95,000
125,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
21 آبان 1399

شماره لت #45 (فروخته شده)
installation of 97 small acrylic paint pastries, n. 3/3
180 * 150
امضاء شده
برآورد
$200,000
-
$300,000
قیمت فروش
$230,500
7.8% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
30 فروردین 1390

شماره لت #68 (فروخته شده)
swarovski crystals and vitriol oil on canvas mounted on board
180 * 180 * 7
امضاء شده
برآورد
$250,000
-
$350,000
قیمت فروش
$220,000
26.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آذر 1387

شماره لت #28 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
190 * 150
برآورد
£25,000
32,895 دلار آمریکا
-
£35,000
46,053 دلار آمریکا
تاریخ حراج
16 مرداد 1399

شماره لت #123 (فروخته شده)
swarovski diamond-shaped crystals on canvas on board
138 * 223
امضاء شده
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$601,000
758.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 آبان 1386

شماره لت #158 (فروخته شده)
acrylic, crystals, glitter, pigment and vitrail and oil on canvas mounted on board
180 * 260
امضاء شده
برآورد
$200,000
-
$250,000
قیمت فروش
$769,000
241.778% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1387

شماره لت #116 (فروخته شده)
oil, acrylic, glue and swarovski crystals on canvas mounted on board
200 * 170
امضاء شده
برآورد
$250,000
-
$350,000
قیمت فروش
$302,500
0.833% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
28 اسفند 1387