مرتب سازی بر اساس
شماره لت #46 (فروخته شده)
چاپ ديجيتال روي بوم
105 * 160
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

شماره لت #16 (فروخته شده)
پرینت دیجیتال روی بوم
90 * 140
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #76 (فروخته شده)
چاپ دیجیتال روی کاغذ
90 * 140
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
2,981 دلار آمریکا
10% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1392

شماره لت #153 (فروخته شده)
چاپ ديجيتال روي بوم
150 * 100
برآورد
40,000,000﷼
1,238 دلار آمریکا
-
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391