مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد با شن روی بوم
70 * 100
برآورد
£30,000
41,935 دلار آمریکا
-
£50,000
69,891 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,750
52,768 دلار آمریکا
5.625%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

اکریلیک روی آلومینیوم
70 * 150.4
برآورد
£15,000
17,849 دلار آمریکا
-
£20,000
23,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
22,489 دلار آمریکا
8%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 24 فروردین 1400

مونوتایپ، اکریلیک و رنگ انامل روی مقوا
69 * 49
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
-
£7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,670
7,767 دلار آمریکا
5.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400

رنگ روغن و شن روی بوم
100 * 70
برآورد
£20,000
27,397 دلار آمریکا
-
£30,000
41,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
51,781 دلار آمریکا
51.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400

مونوتایپ، اکریلیک و رنگ انامل روی مقوا
70 * 50
برآورد
£3,000
4,110 دلار آمریکا
-
£4,000
5,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,772
3,797 دلار آمریکا
20.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400

شن رنگ‌شده روی بوم
125 * 100
برآورد
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
77,208 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

171.3 * 99.5
برآورد
€8,000
9,639 دلار آمریکا
-
€12,000
14,458 دلار آمریکا
قیمت فروش
€40,300
48,554 دلار آمریکا
303%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 12 آذر 1399

رنگ روغن و شن روی بوم
100 * 120
برآورد
5,000,000,000﷼
38,023 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,800,000,000﷼
44,106 دلار آمریکا
3.333%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

ترکیب مواد روی مقوا
70 * 50
برآورد
€10,000
11,364 دلار آمریکا
-
€15,000
17,045 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آدر - 21 آذر 1397

شن و ترکیب مواد روی بوم
100 * 70
برآورد
£12,000
15,385 دلار آمریکا
-
£18,000
23,077 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
20,833 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397