آثار در حراج ها

مرتب سازی بر اساس
رنگ‌روغن روی بوم
70 * 100
برآورد
400,000,000﷼
12,012 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
33,033 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394

شماره اثر #19 (فروخته شده)
چاپ دیجیتال روی کاغذ کشیده شده روی تخته
118 * 177
برآورد
100,000,000﷼
2,710 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392