63 مورد یافت شد:
منیر فرمانفرماییان بدون عنوان 1396
  • لت 1: 90 * 180
مجسمه
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
منیر فرمانفرماییان بدون عنوان 1395
  • لت 1: 66 * 66 * 4.5
مجسمه
برآورد 4,000,000,000 ﷼ - 6,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1397 فروش در 8 تیر 1397 قیمت نهایی 7,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
منیر فرمانفرماییان بدون عنوان 1395
  • لت 1: 10 * 70 * 97
نقاشی
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 30,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
منیر فرمانفرماییان MIRROR BALL 1391 - 1391
  • لت 1:
مجسمه
برآورد 35,000 £ - 45,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - آبان 1396 فروش در 1 آبان 1396 قیمت نهایی 43,750 £ (فروخته شده)
برآورد 8,000,000,000 ﷼ - 12,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 11,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
منیر فرمانفرماییان Pentagon 1389 - 1389
  • لت 1: 109 * 114
مجسمه
برآورد 120,000 $ - 180,000 $ فروش در Christie's - دبی - مهر 1395 فروش در 27 مهر 1395 قیمت نهایی 150,000 $ (فروخته شده)
منیر فرمانفرماییان VARIATION #3 1388
  • لت 1: 87 * 75 * 7
مجسمه
برآورد 120,000 £ - 180,000 £ فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 قیمت نهایی فروخته نشده
منیر فرمانفرماییان Zahra's Image 1387 - 1387
  • لت 1: 185 * 135 * 19
کولاژ و اسمبلاژ
برآورد 350,000 $ - 500,000 $ فروش در Christie's - دبی - اسفند 1393 فروش در 27 اسفند 1393 قیمت نهایی 395,000 $ (فروخته شده)
منیر فرمانفرماییان Drawing In Glass No. 3 1387 - 1387
  • لت 1: 180 * 110
کولاژ و اسمبلاژ
برآورد 120,000 £ - 150,000 £ فروش در Christie's - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 150,000 £ (فروخته شده)