مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی فیبر
98 * 78
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

ترکیب مواد روی چوب
95 * 70 * 7
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

ترکیب مواد روی چوب
77 * 33 * 18
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

ترکیب مواد روی چوب
100 * 80
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
7,391 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

ترکیب مواد روی چوب
150 * 100
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
14,706 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

اکریلیک و چوب
5 * 40 * 233
برآورد
5,000,000,000﷼
131,996 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
19,799 دلار آمریکا
87.5%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396

ترکیب مواد روی چوب
100 * 150
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395