مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی بوم
150 * 150
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
77.778%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

اکریلیک و ورق‌طلا روی بوم
170 * 170
برآورد
100,000,000﷼
3,003 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
4,204 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394

شماره اثر #2 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
185 * 185
برآورد
60,000,000﷼
1,626 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
3,523 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392

اکریلیک روی بوم
185 * 185
برآورد
40,000,000﷼
1,238 دلار آمریکا
-
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391