مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
234 * 284.5
برآورد
$18,000
-
$25,000
قیمت فروش
$150,312
599.126%
تاریخ حراج
بونامز - 28 آبان 1399

Mixed media on paper, mounted, framed and glazed
84 * 114.5
برآورد
£12,000
15,593 دلار آمریکا
-
£18,000
23,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
21,115 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 7 آبان 1399

رنگ روغن و عکس روی بوم
192 * 182
برآورد
8,000,000,000﷼
69,565 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
104,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
86,957 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

mixed media on linen، paper collage and ink on canvas
177.8 * 195.6
برآورد
£70,000
89,744 دلار آمریکا
-
£100,000
128,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£87,500
112,179 دلار آمریکا
2.941%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1397

اکریلیک و مرکب چاپ روی کتان
251 * 228
برآورد
8,000,000,000﷼
180,995 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
271,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
226,244 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

ink on paper in eight parts
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,200
5,600 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
بونامز - 7 آذر 1396

encaustic on iris print collage on canvas
198.2 * 193
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$25,000
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 12 اسفند 1395

mixed media on paper
106 * 76
برآورد
£8,000
10,667 دلار آمریکا
-
£12,000
16,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,750
11,667 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
فیلیپس - 8 تیر 1395

رنگ روغن روی بوم
187.3 * 187.3
برآورد
£40,000
57,971 دلار آمریکا
-
£60,000
86,957 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیلیپس - 21 بهمن 1394

رنگ روغن روی بوم
61 * 112
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$17,500
30%
تاریخ حراج
فیلیپس - 19 آبان 1394