17 مورد یافت شد:
کامروز آرام بدون عنوان 1390 ابعاد: 176.2 * 176.5 نقاشی
برآورد 8,000 £
10,000 دلار آمریکا
- 12,000 £
15,000 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
صادق تیرافکن HUMAN TAPESTRY #6 1389 ابعاد: 142.8 * 200 عکاسی
برآورد 10,000 £
12,500 دلار آمریکا
- 15,000 £
18,750 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
هدیه شفیعی 2003 PAGES 1388 ابعاد: 30.5 * 30.5 * 7 نقاشی
برآورد 5,000 £
6,250 دلار آمریکا
- 7,000 £
8,750 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان VARIATION #3 1388 ابعاد: 87 * 75 * 7 مجسمه
برآورد 120,000 £
150,000 دلار آمریکا
- 180,000 £
225,000 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
برآورد 18,000 £
22,500 دلار آمریکا
- 25,000 £
31,250 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
پرویز تناولی THE WALL AND THE SCRIPT I 1383 ابعاد: 67 مجسمه
برآورد 50,000 £
62,500 دلار آمریکا
- 70,000 £
87,500 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
فرهاد مشیری UNTITLED (FROM THE JAR SERIES) 1368 ابعاد: 164 * 146 نقاشی
برآورد 30,000 £
37,500 دلار آمریکا
- 40,000 £
50,000 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
بهمن محصص UOMO COL CANE: IL POTERE (DOG WITH MAN: POWER) 1355 ابعاد: 36 * 46.8 * 37.6 مجسمه
برآورد 25,000 £
31,250 دلار آمریکا
- 35,000 £
43,750 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
لیلی متین دفتری PORTRAIT OF FARIDEH GOUHARI 1350 ابعاد: 69 * 120.5 نقاشی
برآورد 40,000 £
50,000 دلار آمریکا
- 60,000 £
75,000 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
برآورد 120,000 £
150,000 دلار آمریکا
- 18,000 £
22,500 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده