119 نتیجه
فیلترها (1)
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی بوم
200 * 170
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
14.286% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #30 (فروخته شده)
ورق آلومینیوم و رنگ روغن روی پارچه مخمل کشیده شده روی چوب
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
71.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

رنگ روغن روی بوم
140 * 200
برآورد
80,000,000﷼
1,810 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
2,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
190,000,000﷼
4,299 دلار آمریکا
90% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #85 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
120 * 160
برآورد
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
33,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
40,724 دلار آمریکا
44% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #81 (فروخته شده)
رنگ‌روغن روی بوم
150 * 260
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

اکریلیک روی بوم
180 * 180
برآورد
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
7,919 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #37 (فروخته شده)
خاک، کاغذ، آینه، جوهر و قلع روی بوم
220 * 130
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
7,240 دلار آمریکا
42.222% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #116 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
140 * 180
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
350,000,000﷼
7,919 دلار آمریکا
55.556% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #83 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 140
برآورد
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
90,498 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
72,398 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396

شماره لت #11 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم و ترکیب مواد
136 * 87
برآورد
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
7,919 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
8,145 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396