72 نتیجه
فیلترها (1)
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #20 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
230 * 160
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
110,876 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396

شماره لت #6 (فروخته شده)
رنگ روغن و کاه گل روی بوم
114 * 230
برآورد
2,500,000,000﷼
65,998 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
92,397 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
16 تیر 1396

شماره لت #15 (فروخته شده)
گواش روی مقوا
78 * 147
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
116,156 دلار آمریکا
25.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396

شماره لت #50 (فروخته شده)
oil and gold-leaf on canvas، رنگ روغن و ورق طلا روی بوم
240 * 165
برآورد
5,000,000,000﷼
131,996 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
16.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396

چاپ عکس روی بوم
140 * 244
برآورد
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
52,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
25.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396

شماره لت #22 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
140 * 194
برآورد
2,500,000,000﷼
65,998 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
92,397 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
89,757 دلار آمریکا
13.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396

شماره لت #53 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
122 * 122
برآورد
800,000,000﷼
21,119 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
31,679 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
21,119 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396

شماره لت #44 (فروخته شده)
151 * 50 * 50
برآورد
20,000,000,000﷼
527,983 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
791,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
25,000,000,000﷼
659,979 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
16 تیر 1396

شماره لت #68 (فروخته شده)
فایبر گلاس
200 * 75 * 90
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
95,037 دلار آمریکا
2.857% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396

شماره لت #2 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
180 * 180
برآورد
500,000,000﷼
13,200 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
18,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
39,599 دلار آمریکا
150% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396