مرتب سازی بر اساس
شماره لت #41 (فروخته شده)
acrylic and ink on canvas
160 * 160.3
امضاء شده
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$87,500
75% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392

شماره لت #6 (فروخته شده)
set of 6: acrylic and silver leaf on canvas
96.1 * 96.1
امضاء شده
برآورد
$300,000
-
$400,000
قیمت فروش
$437,000
24.857% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392

set of 10: mixed media on paper
21 * 29.5
امضاء شده
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$17,500
0%
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392

شماره لت #35 (فروخته شده)
set of 12: oil on canvas
70.2 * 70
امضاء شده
برآورد
$200,000
-
$300,000
قیمت فروش
$197,000
21.2% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392

شماره لت #37 (فروخته شده)
digital print on canvas, n. 2/5
113.3 * 169.3
امضاء شده
برآورد
$7,000
-
$10,000
قیمت فروش
$8,750
2.941% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392

شماره لت #33 (فروخته نشده)
bronze, n. 2/3
72.7 * 41 * 17.5
امضاء شده
برآورد
$70,000
-
$100,000
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392

شماره لت #39 (فروخته شده)
mirror, reverse-glass painting and plaster on wood in aluminium
100.2 * 100.2
امضاء شده
برآورد
$35,000
-
$45,000
قیمت فروش
$112,500
181.25% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392

شماره لت #44 (فروخته شده)
mixed media on paper mounted on canvas
89 * 116
امضاء شده
برآورد
$7,000
-
$10,000
قیمت فروش
$10,000
17.647% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1392