3421 مورد یافت شد:
برآورد 7,000 £ - 10,000 £ فروش در هنر مدرن و معاصر خاورمیانه فروش در 22 خرداد 1399 قیمت نهایی فروخته نشده
یحیی گمار غسل بتان یک چشم 1397
  • لت 1: 295 * 120 * 97
نقاشی
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
واحد خاکدان محراب 1397
  • لت 1: 200 * 150
نقاشی
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
نزار موسوی ‌نیا تعادل 1397
  • لت 1: 160 * 200
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
میترا کاویان بدون عنوان 1397
  • لت 1: 180 * 90
  • لت 2: 180 * 90
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
مهرداد محب علی ما می رقصیدیم 7 1397
  • لت 1: 150 * 250
نقاشی
برآورد 1,200,000,000 ﷼ - 1,600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 2,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 200,000,000 ﷼ - 250,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 480,000,000 ﷼ (فروخته شده)
مرتضی گودرزی بدون عنوان 1397
  • لت 1: 146 * 220
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 360,000,000 ﷼ (فروخته شده)