آثار در حراج ها

5402 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
حکاکی لیزری روی بوم خام ، دفترچه و نصب صوتی شش کاناله
243.8 * 160
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$0
100%
تاریخ حراج
هِفِل - 26 خرداد 1400

100 * 60
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,700
2,072 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
80 * 80
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #63 (در انتظار)
اکریلیک روی بوم
100 * 150
برآورد
€8,000
9,750 دلار آمریکا
-
€10,000
12,188 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

برنز نقاشی‌شده
19 * 10 * 52
2/3
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,700
2,072 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

ترکیب مواد روی بوم
89.5 * 219
برآورد
€20,000
24,375 دلار آمریکا
-
€25,000
30,469 دلار آمریکا
قیمت فروش
€20,000
24,375 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم
140 * 200
برآورد
€3,500
4,266 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
155 * 99.5
برآورد
€8,000
9,750 دلار آمریکا
-
€10,000
12,188 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم
140 * 200
برآورد
€3,500
4,266 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #118 (فروخته شده)
برنز
36 * 11 * 45
2/4
برآورد
€4,500
5,484 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,200
3,900 دلار آمریکا
32.632%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400