3400 مورد یافت شد:
بهمن جلالی IMAGE OF IMAGINATON SERIES
  • لت 1: 70 * 70
عکاسی
برآورد 3,000 € - 5,000 € فروش در Artcurial - پاریس - مهر 1386 فروش در 9 مهر 1386 قیمت نهایی 3,840 € (فروخته شده)
برآورد 3,000 € - 5,000 € فروش در Artcurial - پاریس - مهر 1386 فروش در 9 مهر 1386 قیمت نهایی 3,200 € (فروخته شده)
برآورد 8,000 $ - 12,000 $ فروش در Christie's - دبی - آبان 1389 فروش در 4 آبان 1389 قیمت نهایی 8,750 $ (فروخته شده)
بهمن دادخواه Cassure
  • لت 1: 92 * 50 * 30
مجسمه
برآورد 18,000 £ - 24,000 £ فروش در Bonhams - لندن - خرداد 1388 فروش در 13 خرداد 1388 قیمت نهایی فروخته نشده
بهمن دادخواه Circles of light
  • لت 1: * 60
مجسمه
برآورد 7,000 € - 10,000 € فروش در Christie's - پاریس - خرداد 1388 فروش در 26 خرداد 1388 قیمت نهایی فروخته نشده
آیدین آغداشلو بدون عنوان
  • لت 1: 47 * 67
نقاشی
برآورد 30,000 $ - 40,000 $ فروش در Bonhams - دبی - آذر 1387 فروش در 4 آذر 1387 قیمت نهایی 25,000 $ (فروخته شده)
افشین پیر هاشمی COMPOSITION, (6)
  • لت 1: 100 * 100
نقاشی
برآورد 35,000 € - 40,000 € فروش در Artcurial - پاریس - آبان 1388 فروش در 2 آبان 1388 قیمت نهایی فروخته نشده
افشین پیر هاشمی Memory
  • لت 1: 120 * 240
نقاشی
برآورد 6,000 € - 8,000 € فروش در Artcurial - پاریس - مهر 1386 فروش در 9 مهر 1386 قیمت نهایی 6,000 € (فروخته شده)
افشین پیر هاشمی Sans titre
  • لت 1: 100 * 100
نقاشی
برآورد 18,000 € - 22,000 € فروش در Christie's - پاریس - خرداد 1388 فروش در 26 خرداد 1388 قیمت نهایی 21,250 € (فروخته شده)