آثار در حراج ها

5402 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #156 (فروخته شده)
پيگمنت ديجيتال چاپ
133 * 100
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
65,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
18.75%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

چاپ عکاسی روی بوم
برآورد
300,000,000﷼
9,288 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
12,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
11,146 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

اکریلیک روی بوم
105 * 240
برآورد
30,000,000﷼
929 دلار آمریکا
-
50,000,000﷼
1,548 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000﷼
929 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

اکریلیک روی بوم
141 * 141
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
95,000,000﷼
2,941 دلار آمریکا
18.75%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

رنگ روغن روی بوم
190 * 190
برآورد
40,000,000﷼
1,238 دلار آمریکا
-
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
2,322 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

اکریلیک روی بوم
190 * 250
برآورد
200,000,000﷼
6,192 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
7,740 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
13,003 دلار آمریکا
86.667%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

خودکار روي مقوا
برآورد
150,000,000﷼
4,644 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,192 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
11,146 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

ترکیب مواد
برآورد
1,000,000,000﷼
30,960 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
46,440 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
34,056 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

رنگ روغن روی بوم
200 * 160
برآورد
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
-
150,000,000﷼
4,644 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

کولاژ عکس ديجيتال/ چاپ لامبادا
147 * 97
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
70,000,000﷼
2,167 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391