آثار در حراج ها

5402 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
چاپ ديجيتال روي بوم
120 * 90
برآورد
50,000,000﷼
1,548 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
2,167 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
4,025 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

چاپ ديجيتال روي بوم
102 * 75
برآورد
50,000,000﷼
1,548 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
2,167 دلار آمریکا
قیمت فروش
70,000,000﷼
2,167 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

اکریلیک روی مقوا
50 * 70
برآورد
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

اکریلیک روی بوم
120 * 120
برآورد
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
4,644 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

کاه گل و اکريليک روي بوم
250 * 130
برآورد
150,000,000﷼
4,644 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,192 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
11,146 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

شماره اثر #131 (فروخته شده)
فايبرگلاس
28 * 43 * 94
برآورد
600,000,000﷼
18,576 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
24,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
570,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
18.571%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

برنز
17 * 19 * 38
برآورد
700,000,000﷼
21,672 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
27,864 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
27,864 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

گواش روی مقوا
31 * 43
برآورد
200,000,000﷼
6,192 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
7,740 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
10,526 دلار آمریکا
51.111%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

رنگ روغن روی بوم
150 * 150
برآورد
200,000,000﷼
6,192 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
7,740 دلار آمریکا
قیمت فروش
190,000,000﷼
5,882 دلار آمریکا
15.556%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391

گواش روی مقوا
60 * 80
برآورد
200,000,000﷼
6,192 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
7,740 دلار آمریکا
قیمت فروش
190,000,000﷼
5,882 دلار آمریکا
15.556%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391