3400 مورد یافت شد:
برآورد 13,000 € - 18,000 € فروش در Christie's - پاریس - آذر 1387 فروش در 27 آذر 1387 قیمت نهایی فروخته نشده
افشین پیر هاشمی بدون عنوان
  • لت 1: 100 * 100
نقاشی
برآورد 16,000 £ - 24,000 £ فروش در Bonhams - لندن - خرداد 1390 فروش در 11 خرداد 1390 قیمت نهایی 16,000 £ (فروخته شده)
افشین پیر هاشمی AFSHIN
  • لت 1: 118 * 170
مجسمه
برآورد 18,000 € - 22,000 € فروش در Artcurial - پاریس - آبان 1388 فروش در 2 آبان 1388 قیمت نهایی فروخته نشده
افشین پیر هاشمی بدون عنوان
  • لت 1: 100 * 150
نقاشی
برآورد 12,000 £ - 18,000 £ فروش در Bonhams - لندن - خرداد 1388 فروش در 13 خرداد 1388 قیمت نهایی 30,000 £ (فروخته شده)
افشین پیر هاشمی Untitled, (2)
  • لت 1: 130 * 235.3
نقاشی
برآورد 50,000 $ - 70,000 $ فروش در Sotheby's - دوحه - آذر 1389 فروش در 25 آذر 1389 قیمت نهایی فروخته نشده
اردشیر محصص Sans titre
  • لت 1: 38.1 * 24.7
طراحی
برآورد 800 € - 1,200 € فروش در Christie's - پاریس - خرداد 1388 فروش در 26 خرداد 1388 قیمت نهایی 1,060 € (فروخته شده)
اردشیر محصص Homme et son ombre
  • لت 1: 47 * 32
طراحی
برآورد 6,000 € - 8,000 € فروش در Ader - پاریس - آذر 1396 فروش در 15 آذر 1396 قیمت نهایی 8,750 € (فروخته شده)