آثار در حراج ها

5402 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
150 * 110
برآورد
€8,000
9,750 دلار آمریکا
-
€10,000
12,188 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
120 * 160.5
برآورد
€5,000
6,094 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,200
5,119 دلار آمریکا
35.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

سی‌پرینت
160 * 45
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€6,000
7,313 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #135 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 300
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,500
5,484 دلار آمریکا
35.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم
100 * 100
برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,169 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #122 (در انتظار)
اکریلیک روی کاغذ روی مقوا
برآورد
€800
975 دلار آمریکا
-
€1,000
1,219 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

Modified prayer rug and pumps، سجاده نماز و کفش زنانه چیده شده
120 * 70
6/20
برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

سی‌پرینت تحت دیاسک
101.5 * 182
1/6 + 2AP
برآورد
€5,000
6,094 دلار آمریکا
-
€7,000
8,531 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

150 * 120
2/5
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€6,000
7,313 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #113 (فروخته شده)
اسکرین‌پرینت رنگی روی بوم
71 * 73
6/7
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,600
1,950 دلار آمریکا
46.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400