آثار در حراج ها

5402 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
200 * 280
برآورد
€8,000
9,750 دلار آمریکا
-
€12,000
14,625 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,500
7,922 دلار آمریکا
35%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #99 (فروخته شده)
اکریلیک و جوهر روی مقوا
120 * 90
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€6,000
7,313 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,200
3,900 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

سی‌پرینت
100 * 70
2/5
برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

fibre glass, n. 5/20
194 * 76.5 * 75
برآورد
€80,000
97,502 دلار آمریکا
-
€100,000
121,877 دلار آمریکا
قیمت فروش
€72,000
87,751 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

جوهر و اکریلیک روی بوم
70 * 100
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,500
6,703 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #98 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
300 * 137.5
برآورد
€20,000
24,375 دلار آمریکا
-
€30,000
36,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,000
26,813 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم
50 * 65
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€6,000
7,313 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,500
4,266 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

Lambda print monté sous Diasec، چاپ لامبدا تحت دیاسک
101 * 76.2
9/10
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€6,000
7,313 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,500
4,266 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

اکریلیک روی بوم
65 * 60
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€18,000
21,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
135 * 120
برآورد
€800
975 دلار آمریکا
-
€1,200
1,463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400