آثار در حراج ها

5402 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
110 * 110
برآورد
€800
975 دلار آمریکا
-
€1,000
1,219 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #26 (در انتظار)
جوهر و گواش روی کاغذ
64 * 50
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
120 * 120
برآورد
€800
975 دلار آمریکا
-
€1,000
1,219 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

آبرنگ و جوهر روی کاغذ
64.5 * 50
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

برآورد
€1,200
1,463 دلار آمریکا
-
€1,500
1,828 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

ترکیب تکنیک‌ها روی بوم
73 * 100
برآورد
€5,000
6,094 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
6,094 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

ترکیب مواد روی بوم
50 * 65
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€6,000
7,313 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,800
4,631 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

شماره اثر #79 (در انتظار)
برنز
* 50
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

ترکیب‌بندی
20.6 * 29
برآورد
€1,200
1,463 دلار آمریکا
-
€1,500
1,828 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم
89 * 59
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€20,000
24,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
€15,000
18,282 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400