حراج Modern & Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,601,000
بیشینه برآورد $2,160,000
مجموع فروش $2,412,500
میانگین ارزش آثار $150,781
هنرمندان 14
آثار هنری 20
آثار هنری فروخته شده 16
آثار هنری

Drawing In Glass No. 3
- منیر فرمانفرماییان 86.429% بیشتر از میانگین
$391,500
SAIEE CETAREHA
- حسین زنده رودی 74% بیشتر از میانگین
$391,500
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £31,250
40,584 دلار آمریکا
Middle Eastern Modern & Contemporary Art
فروردین 1398
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $986,250
Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $908,750