حراج POST-WAR & CONTEMPORARY ART


  • آدر پاریس
  • آذر 1398
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €11,500
12,778 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €15,000
16,667 دلار آمریکا
مجموع فروش €19,840
22,044 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €9,920
11,022 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
- حسین زنده رودی
365.455%
€12,800
14,222 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
- حسین زنده رودی
181.6%
€7,040
7,822 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Abstract and Contemporary Art
پاریس
آذر 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €88,832
100,945 دلار آمریکا
Drouot Richelieu, Salles 5 & 6, Art Abstrait et Contemporain*
پاریس
خرداد 1397
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €104,375
122,794 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
پاریس
آذر 1396
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها €43,750
51,471 دلار آمریکا