حراج Egypt's Awakening and Modern and Contemporary Middle Eastern Art


  • Bonhams لندن
  • فروردین 1397
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 22,000 £
31,429 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,000 £
42,857 دلار آمریکا
مجموع فروش 10,000 £
14,286 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 10,000 £
14,286 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

Heech on a Chair
- پرویز تناولی 0%
10,000 £
14,286 دلار آمریکا
Red Heech
- پرویز تناولی -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده