حراج حراج آنلاین هنر خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £306,300
431,408 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £479,800
675,775 دلار آمریکا
مجموع فروش £268,329
377,928 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £5,063
7,131 دلار آمریکا
هنرمندان 46
آثار هنری 84
آثار هنری فروخته شده 53
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازلوی کیالی
پرتره ژاکلین ون دن براندلر
- لوی کیالی 115.714% بیشتر از میانگین
£37,750
53,169 دلار آمریکا
یزدان
- محمد احصایی 11.875% کمتر از میانگین
£35,250
49,648 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا
حراج آنلاین هنر خاورمیانه آنلاین
لندن
مرداد 1399
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £54,186
71,297 دلار آمریکا