حراج Clarke's Sixth Fine Art Auction


  • کلارک نیویورک
  • اردیبهشت 1388
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $200
بیشینه برآورد $300
مجموع فروش $1,175
میانگین ارزش آثار $1,175
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Fine Art, Jewelry, Antiques, Midcentury & Asian Estate Auction
نیویورک
مهر 1399
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $13,600
آثار چاپی اورجینال
کالیفرنیا
خرداد 1400
مجموع فروش ها $0
استادان معاصر آنلاین
اردیبهشت 1400
مجموع فروش ها $0