حراج عکس‌ها


  • Finarte میلان
  • اسفند 1398
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €4,000
4,388 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €5,000
5,485 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 0
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها: کمتر از هزار
میلان
اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €512
617 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €36,338
44,407 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
آبان 1398
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €7,678
8,541 دلار آمریکا