حراج اوپسالا آکشن - اوپسالا - آذر 1391


  • اوپسالا
  • آذر 1391
گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $0
بیشینه برآورد $0
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 0
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

اثر هنری وجود ندارد

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

اوپسالا آکشن - اوپسالا - آذر 1391
اوپسالا
آذر 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,955
هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
تیر 1400
€6,700
8,155 دلار آمریکا
- €8,900
10,833 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر معاصر و پساجنگ 2
مونیخ
خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €37,500
45,698 دلار آمریکا