حراج عکس‌ها


  • Finarte میلان
  • آبان 1398
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €6,000
6,674 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €8,000
8,899 دلار آمریکا
مجموع فروش €7,678
8,541 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €3,839
4,270 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

آرتچارت | SNOW WHITE از عباس کیارستمی
سفیدبرفی
- عباس کیارستمی
9.686%
€3,839
4,270 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازعباس کیارستمی
سفیدبرفی
- عباس کیارستمی
9.686%
€3,839
4,270 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها: کمتر از هزار
میلان
اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €512
617 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €36,338
44,407 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
اسفند 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا