حراج A Century of Iraqi Art and Modern and Contemporary Middle Eastern Art


  • Bonhams لندن
  • فروردین 1394
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 411,500 £
614,179 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 599,500 £
894,776 دلار آمریکا
مجموع فروش 351,500 £
524,627 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 29,292 £
43,719 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 17
آثار هنری فروخته شده 12
آثار هنری

SAT + HE + SAT
- حسین زنده رودی 20% کمتر از میانگین
80,000 £
119,403 دلار آمریکا
Untitled (From the Abstract Series)
- سهراب سپهری 65% بیشتر از میانگین
70,000 £
104,478 دلار آمریکا
Untitled (Abstract Flora and Fauna)
- سهراب سپهری 53% بیشتر از میانگین
65,000 £
97,015 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

حراج های مرتبط

4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 675,500 £
866,026 دلار آمریکا
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 10,000 £
12,987 دلار آمریکا